ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • ασφαλής τεχνική
  • ελάχιστη επιβάρυνση του ασθενούς
  • συνήθως δε χρειάζεται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία
  • ελάχιστο χειρουργικό τραύμα
  • μικρότερος χρόνος αποθεραπείας
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
  • χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση
  • ήπια μετεγχειρητική φυσιοθεραπευτική αγωγή
  • γρήγορη αποκατάσταση

Επικοινωνία

Επικοινωνία