ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΚΑΡΠΟΣ
ΑΓΚΩΝΑΣ
ΩΜΟΣ
ΓΟΝΑΤΟ
ΧΕΡΙ
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΚΑΡΠΟΣ
Παθήσεις Καρπού
 • Ρήξη σκαφομηνοειδούς συνδέσμου/τρίγωνου χόνδρου
 • Διατομές καμπτήρων/Διατομές εκτεινόντων
 • Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα
 • Γάγγλια/Κύστεις/Εξοστώσεις
 • Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain
 • Βασική αρθρίτιδα αντίχειρα
 • Ψευδάρθρωση σκαφοειδούς
 • Κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας
 • Βράχυνση ωλένης
 • Μετατραυματική αρθρίτιδα/Οστεοαρθρίτιδα
ΑΓΚΩΝΑΣ
Παθήσεις Αγκώνα
 • Ωλένια νευρίτιδα
 • Κατάγματα κεφαλής κερκίδας
 • Κατάγματα ωλεκράνου
 • Κατάγματα κάτω πέρατος βραχιονίου
 • Οστεοαρθρίτιδα/Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Επικονδυλίτιδα
 • Συμπιεστικές νευροπάθειες
 • Έκτοπη οστεοποίηση
 • Σύγκαμψη/Απώλεια εύρους κίνησης
ΩΜΟΣ
Παθήσεις ώμου
 • Παθήσεις στροφικού πετάλου
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Τενοντίτιδες/Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Αστάθεια
 • Οστεοαρθίτιδα
 • Κατάγματα
 • Εξαρθρήματα
 • Παθήσεις ακρωμιο-κλειδικής άρθρωσης
ΓΟΝΑΤΟ
Παθήσεις γόνατος
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου
 • Διαταραχές/Αστάθεια επιγονατίδας
 • Ρήξη μηνίσκου
 • Χόνδρινες βλάβες
ΧΕΡΙ
 • Εκτινασσόμενος δάκτυλος
 • Κατάγματα μετακαρπίων/δακτύλων
 • Νόσος Dupuytren
 • Διατομές δακτυλικών νεύρων
 • Ακρωτηριασμοί
 • Συγγενείς παθήσεις- Συνδακτυλίες
 • Mallet finger
 • Ρευματικό χέρι
 • Νόσος Raynaud