ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΚΑΡΠΟΣ
ΑΓΚΩΝΑΣ
ΩΜΟΣ
ΓΟΝΑΤΟ
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
ΚΑΡΠΟΣ
Παθήσεις Καρπού
 • Γάγγλιο
 • Διατομές εκτεινόντων
 • Εκτινασσόμενος δάκτυλος
 • Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα
ΑΓΚΩΝΑΣ
Παθήσεις Αγκώνα
 • Ωλένια νευρίτιδα
 • Κατάγματα αγκώνα
 • Αρθρίτιδα
 • Εξάρθρημα
ΩΜΟΣ
Παθήσεις ώμου
 • Τενοντίτιδα
 • Αστάθεια
 • Αρθρίτιδα
 • Κάταγμα
ΓΟΝΑΤΟ
Παθήσεις γόνατος
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Τενοντίτιδα
 • Εξάρθρωση
 • Ρήξη μηνίσκου

Υπηρεσίες

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση παθήσεων ώμου
 • Ρήξεις στροφικού πετάλου
 • Αστάθειες
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικήςάρθρωσης
 • Παθήσεις τένοντα δικεφάλου βραχιονίου
Αρθροσκοπική αντιμετώπιση παθήσεων πηχεοκαρπικής
 • Κακώσεις τρίγωνου χόνδρου (TFCC)
 • Συνδεσμικές κακώσεις καρπού
Χειρουργική αντιμετώπιση αρθρίτιδας άνω άκρου
 • Αρθροπλαστική ώμου
 • Αρθροπλαστική αγκώνα
 • Αρθροπλαστική πηχεοκαρπικής
 • Αρθροπλαστική φαλαγγο-φαλαγγικών αρθρώσεων
 • Αρθροπλαστικές μαλακών μορίων
 • Αντιμετώπιση βασικής αρθρίτιδας (αντίχειρα)
 • Αρθροδέσεις
Κακώσεις / παραλύσεις βραχιονίου πλέγματος
Τραυματικές κακώσεις άνω άκρου
 • Κατάγματα
 • Τραυματισμοί τενόντων
 • Αγγειακές βλάβες
 • Νευρικές βλάβες
Αντιμετώπιση έσω/έξω επικονδυλίτιδας αγκώνα
Στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες
 • Νόσος De Quervain
 • Intersection syndrome
Μικροχειρουργικές επεμβάσεις
 • Αγγειούμενοι κρημνοί
 • Συγκολλήσεις μετά από ακρωτηριαστικά τραύματα
 • Μεταφορά  δακτύλων
Αντιμετώπιση νόσου Dupuytren

Συνεργασίες

ερρικοσ ντυναν
 ευροκλινικη αθηνων
αθηνα mediclinic
υγεια
μητερα
βιοκλινικη αθηνων

Κριτικές Ασθενών